Er børnenes og pædagogernes sikkerhed sparet væk?

PRESSEMEDDELELSE FRA DANSKE CYKELHANDLERE

Er børnenes og pædagogernes sikkerhed sparet væk?

Danske Cykelhandlere er brancheorganisation for cykelhandlerne og -grossister i Danmark. Én af de vigtigste opgaver for fagbranchen er at sælge og servicere cykler, så de er sikkerhedsmæssigt forsvarlige at køre på.

Særligt bremse-, gear- og el-systemer skal være af en karakter, hvor der er vished for sikkerhedsniveauet.

I disse år, hvor der spares i mange kommuner, ses det flere og flere steder, at institutioner gør brug af transportcykler i det lavere prisleje. Der er ofte tale om kopicykler, hvor bremserne i mange tilfælde ikke er dimensioneret korrekt til den pågældende cykel. Mange af disse kopicykler er udstyret med bremser, som udelukkende burde monteres på en børnecykel, hvor vægten jo er langt mindre.

Med én voksen og op til 6 vuggestue- eller børnehavebørn på cyklen er der ofte tale om en vægt på over 200 kg. Nedbremsning af så stor en vægt uden at komme i slinger stiller meget store krav til bremsernes effekt, og her er det ikke tilstrækkeligt med bremser af ovennævnte karakter.

Fagbranchen kan og vil naturligvis ikke diktere kommunernes indkøb, men blot gøre opmærksom på, at én ulykke er én for meget – ikke mindst når det gælder de kære små og de ansatte hos kommunen. Og hvad angår økonomi og budgetter: Det er altid billigere at købe det rigtige fra starten.

Sikkerhed frem for alt!