Personalehåndbog

Under punktet ‘Behov for at fastlægge retningslinier for medarbejderne’  finder du en beskrivelse af formålet med en personalehåndbog, inspirationsliste over indholdet, juridiske bindinger etc. Læs beskrivelsen grundigt inden du starter fremstillingen af en personalehåndbog.

Du kan klippe og klistre

DC har skrevet en række muligheder til en personalehåndbog. Dem kan du ‘klippe og klistre’ i og anvende de afsnit, du finder passer til din virksomhed. Der er også en forside til personalehåndbogen, som du skal forsyne med firmanavn og evt. logo.

Sæt det hele sammen til et hæfte eller en bog

Saml det hele i hæfte eller bogform og giv alle ansatte et eksemplar. Når der ansættes nye medarbejdere, er det en god idé at udlevere personalehåndbogen, inden de kommer, så nye ansatte på forhånd kender reglerne.

Husk opdateringer

Det er vigtigt, at personalehåndbogen vedligeholdes med opdateringer, da den ellers kan komme til at gøre mere skade end gavn.

Gem hele personalehåndbogen

Nederst på siden kan du hente hele oplægget til personalehåndbogen og herfra selv redigere det, du kan bruge.

Hent kapitler til Personalehåndbog

01 Samlet Personalehåndbog

Hent alle kapitler i personalehåndbogen

02 Behov for at fastlægge retningslinier for medarbejderne

Disse retningslinjer sørger for en struktureret og ensartet behandling af virksomhedens medarbejdere.
En personalehåndbog kan være en god måde at formidle disse retningslinjer til medarbejderne på, så der skabes ensartethed og struktur.

03 Personalehåndbog Forside

Adresse, Tlf.nr., e.mail, web.adresse, Cvr.nr.

04 Personalehåndbog Indholdsfortegnelse

Præsentation af firma., Firmaets historie, Ejer – og afdelingsstruktur, Idegrundlag og målsætning

05 Personalehåndbog Firmaets historie

Kort beskrivelse af firmaet historie

06 Personalehåndbog Ejer- og afdelingsstruktur

Firmaets navn, Cvr. nr., Bestyrelse: Formand, Bestyrelsesmedlem, Direktion: Adm. dir., Bogholderi & lønningskontor

07 Personalehåndbog Idégrundlag og målsætning

Det er virksomhedens mål at være den førende inden for sit felt på området. Det er målet at kunne betjene hele familien med cykler/ scootere. Vi skal føre de bedste og førende mærker i butikken.

08 Generel information om arbejdsforholdene

Man skal være klar og omklædt, når den aftalte arbejdstid starter.
Fri- og mærkedage, Løn, Overarbejde, Messer/Indkøb

09 Personalepolitik Påklædning pauser rygning mv

Påklædning, Pauser, Rygning, EDB, Personalemøder, Tyveri , Indtagelse af rusmidler, Brandalarm, Tavshedspligt

10 Personalepolitik Mobiltelefoner ansættelsesforhold

Varehåndtering, Virksomhedens husregler, Gode råd til styring af varemodtagelse.

11 Personalepolitik Telefon reklamation og reparation

Det er meget vigtigt, at kunden bliver mødt af en venlig og imødekommende stemme.
Kunder, der kommer, fordi de er utilfredse med en vare, skal mødes med større diplomati og venlighed, end da de købte varen.
Skal varen/cyklen/knallerten til reparation, og afventer man ”dele” hos leverandøren, orienterer medarbejderen kunden om, hvornår varen/cyklen/knallerten kan forventes færdig.

12 Personalepolitik Svind kundetyveri personaletyveri

Svind, Sådan kan kundetyveri begrænses, RØVERI / TYVERI i virksomheden, Personaletyveri

13 Personalepolitik Ferie og fridage

Sommerferie afholdes som 2-3 sammenhængende ferieuger i månederne juni, juli og august.
Ferieønsker (sommerferie) indgives inden den 01.02. Restferie skal varsles med 1 måned.

14 Personalepolitik Holdninger og forventninger

Holdning til kunderne, Holdning til medarbejderne, Forventninger til medarbejderne, Holdninger til ansvarlighed over for samfundet

15 Personalepolitik Personalegoder

Alle fastansatte kan købe til eget brug til indkøbspris + moms eller /salgspris – ??%. Dette kan køre på en konto, der holdes på et rimeligt lavt niveau, som beskrevet herunder. Der aftales en afdragsordning med indehaver.

16 Personalepolitik Sygdom

Sygdom skal meddeles virksomhedens leder eller ansvarlige den 1. fraværsdag senest kl. ?? på nr. ………enten telefonisk eller via SMS.
Virksomheden kan kræve lægeattest fra og med 4. sygedag, samt hvis udeblivelse på 1 til 2 dage hyppigt forekommer. Udgiften afholdes af virksomheden. Virksomheden kan kræve dokumentation – f.eks. i form af tro- og loveerklæring.

17 Personalapolitik Medarbejdersamtaler

Der afholdes medarbejdersamtale en gang årligt. Den ansvarlige for afdelingen/området indkalder i god tid til en personlig samtale af ca. 30-60 minutters varighed.
Det er vigtigt, at også du deltager aktivt i denne samtale for, at bedst muligt resultat opnås.