Fagblad

Cykelbranchen – Fagblad for cykel- og knallertbranchen

Redaktionel målsætning:
At informere cykel- og knallertbranchens udøvere om nyheder og tendenser af teknisk og designmæssig art, samt medvirke til debat om branchens forhold og fremtid. Cykelbranchen orienterer ligeledes om den samfundsmæssige udvikling og de internationale forhold, der har betydning for branchen.
Cykelbranchen udkommer i alle lige måneder i alt 6 gange om året.

Download medieinformation (Dansk/Engelsk)

Bestil din annonce her

Vi sender gerne yderligere informationer om tekniske data, annoncepriser og oplagstal for Cykelbranchen.

Udgiver: Danske Cykelhandlere

Niels Bohrs Alle 181
5220 Odense SØ

Telefon 65 92 33 00

Email: info@danskecykelhandlere.dk

Redaktion:
Thomas Johnsen (ansvh.)

Redaktionssekretær:
Mona Hansen