DR kontant sender i aften kl. 21.05 programmet ”el-cykler dør ofte før tid”

Kære medlemmer

På baggrund af gårdsdagens DR Kontant-udsendelse har Danske Cykelhandlere udsendt en pressemeddelelse med følgende tekst:

”Mere nuance, tak

Programmet Kontant blev tirsdag den 29. april 2014 sendt under titlen ”El-cykler dør ofte før tid”. Der blev udelukkende fokuseret på el-cykler i den billige ende. De fleste er vel bekendt med doktrinen ”kvalitet og pris hænger sammen”, og derfor burde det i programmet have været nævnt, at der også findes el-cykler i den anden ende af skalaen. Disse cykler udbydes primært gennem fagbranchen, hvor der ydes vejledning og rådgivning på højt niveau. I fagbranchen mødes man således af veluddannet personale i såvel butikken som på værkstedet, det vil sige i købssituationen, når der skal foretages service og ved eventuelle reparationer. Branchens leverandører spiller her en afgørende rolle, idet de er garanter for, at teknikken hele tiden udvikles og forfines, og der er derfor vished for, at de el-cykler, der sælges i fagbranchen, lever op til gældende standarder. Samtidig udviser leverandørerne et stort ansvar ved løbende at uddanne forhandlernettet i særligt motor- og batteridelen. Dette understøtter den uddannelse, som de tekniske skoler står for på cykelmekanikeruddannelsen. Kontant-udsendelsen havde fået et mindre entydigt præg, såfremt man havde undersøgt, hvilken oplevelse man får hos fagbranchen, og det havde i det hele taget været ønskeligt, at branchen var blevet hørt i denne sag.

Af Thomas Johnsen Direktør hos Danske Cykelhandlere, brancheorganisation for 400 cykelbutikker og 49 leverandører af cykler og cykeludstyr” Danske Cykelhandlere har ikke nærmere kendskab til den reparatør, som i programmet blev bedt om at reparere de pågældende batterier. Reparatøren er:

Himex Primulavej 30 6400 Sønderborg

Flere af Danske Cykelhandleres leverandørmedlemmer har glædeligvis været så opmærksomme at orientere os om den risiko, der kan være forbundet med reparationen. Der er således ingen udenforstående, der ved, hvad reparationen består i, men der kan være risiko for brand og/eller eksplosion, såfremt man ikke har fulgt de gældende retningslinjer for reparation. Danske Cykelhandlere opfordrer derfor alle forhandlermedlemmer til at rådføre sig med leverandøren af batteriet/el-cyklen. Det er således leverandørerne, der har den korrekte og relevante viden om de pågældende batterier, og leverandørerne har desuden mulighed for at rette henvendelse til producenterne.

Såfremt kunden/slutbrugerne ønsker at gøre brug af reparatøren omtalt i Kontant-programmet, skal det være for forbrugerens egen risiko og regning og i forbrugerens eget navn. Forbrugeren må altså selv gå til reparatøren, det vil sige uden forhandlerens indblanding. Herved undgår vi som branche de potentielle problemer med produktansvar og lignende, der kan opstå i kølvandet på en ukorrekt udført reparation.

Venlig hilsen
Danske Cykelhandlere

Thomas Johnsen