BLIV MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN DANSKE CYKELHANDLERE OG FÅ BEDRE RÅD

BLIV MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN DANSKE CYKELHANDLERE OG FÅ BEDRE RÅD

Har du styr på:

  • ArbejdsPladsVurderingsskemaerne (APV’er) m.m.?
  • Ansættelseskontrakterne?
  • Barselsreglerne
  • Alt det administrative bøvl?
  • Personale- og arbejdsforhold?
  • Servicekoncept med indkaldelse til eftersyn?
  • Uddannelse og efteruddannelse?
  • Samarbejdspartnere, der øger din indtjening?
  • Købeloven, lukkeloven og anden relevant lovgivning?
  • Hvad der sker i branchen på alle fronter?

Hvis du kan sige ja til det hele, er du sikkert medlem af Danske Cykelhandlere. Hvis du må sige nej til det meste, så er der mange grunde til at melde sig ind. Ud over de nævnte hjælper vi vore medlemmer med certificering af butik og værksted, rådgivning, formularer, politisk interessevaretagelse og meget andet. 

Yderligere oplysninger om medlemskab kan fås ved henvendelse til Danske Cykelhandleres sekretariat hos Thomas Johnsen eller Mona Madsen på telefon 65 92 33 00. Søg om medlemskab ved at udfylde nedenstående skema. Du vil herefter få tilsendt udførlige oplysninger om foreningens arbejde og en egentlig indmeldelsesblanket.