Den fjerde statsmagt

Den fjerde statsmagt

Grundloven sikrer magtens tredeling i Danmark: Den lovgivende, den udøvende og den dømmende. Alligevel taler vi ofte om den fjerde statsmagt – pressen. I en tid, hvor mængden af medier er enorm, og hvor nyhedsstrømmen går ekstremt hurtigt, kan man spørge, om de etablerede mediers magt er blevet for stor.

På den anden side kan man sige, at netop alle og enhvers adgang til diverse medier, herunder ikke mindst de sociale, gør, at de etablerede medier har fået så meget konkurrence, at deres magt reelt er blevet mindre. Én ting er dog mængden af medier, noget andet er, hvilke medier man stoler på, og her står de etablerede medier fortsat stærkt. For cykelbranchens vedkommende står magasinet Bike Europe som en meget stærk spiller, altså et medie man lytter til i det ganske cykel-EU. På et tidspunkt bragte Bike Europe en artikel, der redegjorde for udviklingen i salget af cykler i en lang række europæiske lande. Her blev Danske Cykelhandlere taget til indtægt for, at der i Danmark – i skarp kontrast til stort set alle andre europæiske lande – var en forventning om en stigning på 5% i cykelsalget, og at der derfor ville blive solgt så og så mange cykler det pågældende år.

Danske Cykelhandlere udtaler sig aldrig med henvisning til konkrete tal eller procentsatser, når der er tale om vurderinger. Skal vi komme med specifikke tal, sker det kun på basis af statistisk valide tal, og i det konkrete tilfælde var der da også tale om en fejl fra mediets side. Heldigvis var Bike Europe – som det seriøse medie det er – villig til at bringe en rettelse, men på internettet var skaden sket: Hvor mange læser den samme artikel på nettet mere end én gang? Problemet var jo, at mange kunne få ekstra smag for det danske marked, når nu tendensen i modsætning til resten af Europa var så positiv. Det ville sætte leverandørleddet i branchen under pres, og derfor skulle der reageres fra brancheforeningens side.

Tilbage til de statistisk valide opgørelser tyder de seneste tal fra Danmarks Statistik nu på, at der i 2018 er sket en forbedring i cykelsalget, når man sammenligner med 2017. Den første indskydelse er: Den skulle det også meget gerne, for 2017 var bestemt ikke er jubelår. Den anden indskydelse er, at vi stadigvæk godt vil se forbedringen bide sig fast. De meldinger, vi får fra såvel forhandler- som leverandørmedlemmer, peger nemlig ikke kun i én retning, men lur os dog, om ikke stormen er aftagende.

Forhåbentlig kan vi snart på baggrund af dokumenterbare tal konkludere, at det virkelig er sådan – hvad medierne trykker, skal man altid tage med et gran salt.

Thomas Johnsen