Ansættelseskontrakter

Det er ved lov, at alle ansatte skal have en ansættelseskontrakt, der beskriver alle væsentlige forhold i ansættelsen. Manglende kontrakt kan give stor bødestraf. 

Bemærk, at ansættelseskontrakterne nu er skrivbare.

Brug bruttolønteksten i ansættelseskontrakterne

En virksomhed, der ikke har tiltrådt overenskomst og ej heller har indgået aftale om pension med medarbejderne, vil kunne stå i en konfliktsituation, hvis virksomheden senere bliver omfattet af en kollektiv overenskomst. Det betyder nemlig, at der skal betales pensionsbidrag til medarbejderne med en kraftig stigning i lønomkostningerne til følge.

Funktionær – Ansættelseskontrakt med vejledning

Ikke funktionær – Ansættelseskontrakt med vejledning

Kørekort mekanikerlærlinge

Fra den 1. januar 2008 skal mester betale for kørekortet (startpakken) til knallert- og motorcykelmekaniker lærlinge.

Unge under 18 år i fritidsjob – Ansættelseskontrakt