Cykelbranchens Garantiordning

Alle certificerede medlemmer af Danske Cykelhandlere er tilknyttet Cykelbranchens Garantiordning. Ordningen sikrer dig en hurtig og reel behandling, såfremt du af en eller anden grund ikke er tilfreds med dit køb eller reparation.

Klagerne afgøres af et sekretariat, der om fornødent kan trække på professionel assistance for eksempel fra advokater, cykelbranchens sagkyndige eller CELF, Nykøbing F.

Klagebetingelser

Garantiordningen behandler kun klager fra private over certificerede medlemmer af Danske Cykelhandlere.

  • Du skal først have klaget til cykelhandleren og fået et afslag eller et utilfredsstillende svar, før Garantiordningen kan behandle sagen
  • Du kan klage, hvis du har ventet mere end 2 uger på et svar fra cykelhandleren på en skriftlig henvendelse fra dig
  • Du skal indbringe din klage for Garantiordningen senest 3 måneder efter, at cykelhandleren har afvist klagen.
  • Du skal indbetale et gebyr på kr. 125. Behandlingen af din klage kan først begyndes, når gebyret er modtaget i Garantiordningen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage

Afgørelse er bindende for cykelhandleren, såfremt sagens genstand er under kr. 10.000.
Afgørelsen kan af forbrugeren indbringes for Forbrugerklagenævnet eller domstolene. 
Klageformular kan fås ved henvendelse hos den certificerede cykelhandler eller hos Garantiordningens sekretariat:

Danske Cykelhandlere
Niels Bohrs Alle`181
5220 Odense SØ
Telefon 65 92 33 00

Email: info@danskecykelhandlere.dk