TG minus

TG minus

I en verden, hvor meget skal kunne måles og vejes, er det naturligt at indføre karaktersystemer. Disse systemer kan indrettes på mange forskellige måder, og det er ofte blevet diskuteret, om den gamle 13-skala var bedre end den nuværende 12-talsskala.

For mere end 100 år siden brugte man imidlertid ikke tal, men bogstavsbetegnelser for den enkelte præstation. UG var betegnelsen for ”udmærket godt”, G var ”godt”, og TG var ”temmelig godt”. I dag ville de fleste sikkert mene, at ”temmelig godt” betyder, at man har klaret det rigtig godt, men faktisk var karakteren udtryk for en dumpet præstation, og var der minus bagefter – altså TG minus – så det rigtig skidt ud. Eksemplet viser, hvordan ikke bare selve karakterskalaen, men også opfattelsen af den sproglige betegnelse kan ændre sig med tiden.

Hos Danske Cykelhandlere bruger vi ofte betegnelsen ”TG”, men det er ikke for ”temmelig godt”. Nej, her betyder forkortelsen ”Tjekket & Godkendt”. For et par år siden blev det således en betingelse for medlemskab, at man lever op til kravene i certificeringsordningen.

Der skal være styr på butik, værksted, personale, dokumenter, arbejdsgange osv. Og hvordan ser niveauet så ud i cykelbranchen, er det mon kun til en TG minus karakter? Svaret er et højt og rungende ”NEJ!”. Auditørerne har netop været på besøg hos en lang række af foreningens medlemmer, og sikke et niveau, der præsteres.

Det er en fornøjelse at se, hvordan barren sættes og fastholdes højt: Om man kommer ad bagvejen gennem værkstedet, eller gennem fordøren fra fortovssiden mærker man det straks: Her er der styr på tingene, der er professionelle folk på banen, og der er et flot og kvalitetspræget sortiment at slå sig løs i.

Fra Danske Cykelhandlere skal der lyde en står anerkendelse af det arbejde, som medlemskredsen har lagt i at opfylde certificeringskravene, og herfra er der intet minus i at få karakteren ”TG”!

Thomas Johnsen

Læs Cykelbranchen